Văn phòng cho thuê: Hướng dẫn kỹ thuật trình bày văn bản

Văn phòng cho thuê: Hướng dẫn kỹ thuật trình bày văn bản

 Một số yêu cầu kỹ thuật trình bày văn bản hành chính như sau:

Văn phòng cho thuê

- Văn bản được đánh máy hoặc in trên giấy trắng có kích thước210 x 297 mm (khổ A4), sai số cho phép là 2 mm. 

Một mặt:
Cách mép trên trang giấy: 25 mm
Cách mép dưới trang giấy: 25 mm
Cách mép trái trang giấy: 35 mm
Cách mép phải trang giấy: 15 mm

Hai mặt:
Cách mép trên trang giấy: 25 mm
Cách mép dưới trang giấy: 25 mm
Cách mép trái trang giấy: 15 mm
Cách mép phải trang giấy: 35 mm

- Văn bản có nhiều trang thì từ trang thứ hai phải đánh số trang bằng chữ số La Mã cách mép trên trang giấy 10mm và cách đều hai mép phải, trái của phần có chữ (bát chữ). 

- Những văn bản có hai phụ lục trở lên thì phải ghi số thứ tự của phụ lục bằng chữ số La Mã.

- Khi dùng máy vi tính để chế bản văn bản thì nên vận dụng kiểu chữ và cỡ chữ theo mẫu số 3. 
Xem thêm > > Văn phòng cho thuê