Để có thể trở thành người vẽ tranh phong cảnh cần những gì.

Một bức tranh đẹp không chỉ cần có bố cục rõ ràng mà phải còn hợp lý và sáng tạo trong bố cục. Vì bức tranh được đánh giá như thế nào là tùy vào sự sáng tạo của bố cục, chứ không phải chỉ cần nhất nhất tuân theo yêu cầu là được. Bố cục hợp lý cần phải có một trung tâm chú ý, một điểm nhấn, là khu vực đẹp nhất.
Điểm nhấn có thể được nhấn mạnh ở vị trí của nó và bằng màu sắc và độ tương phản, để có thể hiểu thêm về điều này cần rất nhiều thời gian, để nhanh lên tay nghề bạn có thể học luyện thi vẽ ở các trung tâm hay cũng có thể luyện tập theo những cách trên mạng hiện có, quan trọng nhất vẫn sự chăm chỉ của từng người.
Một bức tranh được đánh giá đẹp hay không phụ hoàn toàn vào điểm nhất chính của bức vẽ đó.
Những điểm nhấn thường thể hiện ở màu sắc chủ đạo, sự chuyển biến về độ tương phản.
Những hình ảnh chính không nên đặt ở chính giữa bức tranh, tốt nhất là ở tỷ lệ 1/3, những chi tiết phụ trợ cần phải hướng người xem đến phần quan trọng bức tranh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét