HƯỚNG DẪN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG ỨNG DỤNG LEICA SURVEY OFFICE MÁY TOÀN ĐẠCmáy toàn đạc

Sau khi cài đặt chương trình Leica Survey Office trên máy toàn đạc thành công, các chương trình sau sẽ xuất hiện.
-  Data Exchange Manager:
Cho việc trao đổi dữ liệu như các toạ độ, số liệu đo, mã code và các File định dạng giữa máy tính và máy đo.
Codelist Manager:
Cho việc tạo và quản lý các mã đặc tả (Ficture Codes).
Software Upload :
Cho việc nạp / xoá các phần mềm hệ thống, các chương trình ứng dụng và phần mềm EDM cũng như các ứng dụng văn bản.
Coordinate Editor :
Cho việc xuất / nhập cũng như việc tạo và sử lý các File chứa dữ liệu toạ độ.
Settings :
Cho việc thiết lập nói chung cho tất cả các ứng dụng của Survey Office ( chẳng hạn như các thông số giao diện).
External Tools :
Cho phép quản lý các Fomat và các thiết đặt đối với TPS (Các thiết đặt do người dùng định nghĩa).
Exit : Thoát khỏi Survey Office.
Register : Đăng ký kiểu máy Toàn đạc và các đối tượng khác.

1 nhận xét:

  1. Cách hướng dẫn này luôn đuợc ghi nhớ vì hữu ích http://land24.vn/ban-can-ho-chung-cu-hoai-duc/ban-can-ho-chung-cu-cao-cap-gemek-tower-bds10656

    Trả lờiXóa