Tự học làm văn

Các em học sinh và các thầy cô giáo cũng không thể ngay lập tức truyền đạt trọn vẹn đến các em nên đã có một số trung tâm gia sư mở lớp để truyền đạt và dạt về vấn đề này.
   

 van-nghi-luan-xa-hoi

Thứ nhất, hình thức này khắc phục được tình trạng lặp lại đơn điệu của những dạng bài tập về làm văn.

Thứ hai, khi được thực hành bằng các dự án, học sinh sẽ ý thức rõ hơn tính chất liên kết giữa các đơn vị bài học về một dạng văn bản nào đó để có thể phối hợp các kĩ năng đã được học một cách hiệu quả.

Chẳng hạn, những kĩ năng mà học sinh được học trong từng bài: Tính chuẩn xác và hấp dẫn của văn bản thuyết minh, Phương pháp thuyết minh, Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh, Tóm tắt văn bản thuyết minh... sẽ cùng được thể hiện khi học sinh được phân công vào các vai với những công việc cụ thể để tiến hành thực hiện một dự án liên quan đến việc thuyết minh.

Thứ ba, hình thức thực hành này giúp học sinh rèn luyện kĩ năng làm việc hợp tác với các thành viên trong nhóm, phát huy được tính sáng tạo, tư duy phê phán trong khi thực hiện dự án.
   

 Học sinh sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong cách tiến hành, cách sử dụng ngôn ngữ để thể hiện sản phẩm, tuỳ theo năng lực của mỗi cá nhân và sự thống nhất ý kiến trong nhóm.
   


Tự thân tự lực làm nó sẽ thành sản phẩm riêng của mình, mình sẽ hứng thú hơn với nó, hình thức làm văn theo hướng phát triển năng lực giúp cho việc dạy học Làm văn gắn liền với thực tế cuộc sống hơn. Bởi lẽ một trong những bản chất của các dự án trong dạy học là tính thực tiễn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét