Chương trình ứng dụng đo setting out máy toàn đạc

Máy toàn đạc được trang bị nhiều chương trình đo ứng dụng như: SERVERING, SETTING OUT, FREE STATION, AREA, bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng chương trình SETTING OUT. Cũng giống như chương trình ứng dụng khảo sát SURVERING, chương trình ứng dụng chuyển điểm thiết kế ra thực địa SETTING OUT được thực hiện như sau:
máy toàn đạc

Vào chương trình      [ MENU ] ---> [ F1 ] ---> F2 [ SETTING OUT ]
Các bước khai báo trạm máy, góc định hướng tương tự như chương trình đo khảo sát – SURVEYING từ bước b1 đến bước b3
b1- Khai báo tên công việc                F1 [ Set Job ]
b2- Khai báo trạm máy                      F2 [ Set Station ] 
b3- Khai báo điểm định hướng          F3 [ Set Orienstation ] 
Bắt đầu đo                                    F4 [ START]
- Tại màn hình STAKE OUT đưa vệt sáng xuống dòng PtID dùng phím trái phải 
để chọn điểm cần chuyển ra ngoài thực địa.
- Trong trường hợp điểm cần chuyển không có trong bộ nhớ, chuyển vệt sáng lên dòng Search để nhập tên điểm. Nếu điểm đã có trong bộ nhớ máy toàn đạc sẽ tự động kích hoạt, nếu không có trong bộ nhớ, máy sẽ yêu cầu nhập toạ độ X- Y - Z của điểm cần chuyển, nhập song XYZ nhấn phím F4 [OK].

0 nhận xét:

Đăng nhận xét