Hệ thống nhiên liệu bộ phận quan trọng không thể thiếu.

Máy phát điện là sản phẩm hỗ trợ sản xuất hoặc sinh hoạt rất tốt hạn chế việc ngưng sản xuất hoặc sinh hoạt một cách đột ngột ảnh hưởng khá nhiều đến kinh tế và sự khó chịu đặc biệt là mùa hè. Máy hoạt động hiệu quả và chất lượng phụ thuộc rất nhiều vào hệ thông nhiên liệu được bố trí hợp lý. Sau là những thông tin để có thể hiểu tầm quan trọng của bộ phận này.


Bình nhiên liệu thông thường của máy phát điện có đủ năng lực để giữ cho máy phát điện hoạt động từ sáu đến tám giờ trên mức trung bình. Đối với các máy phát điện nhỏ, bồn chứa nhiên liệu là một phần đế trượt của máy phát điện hoặc được lắp trên khung. Đối với các máy thương mại, có thể cần xây dựng và cài đặt thêm một bình chứa nhiên liệu bên ngoài.

Các tính năng thông thường của hệ thống nhiên liệu bao gồm:

Ống nối từ bồn chứa nhiên liệu đến động cơ: dòng cung cấp hướng dẫn nhiên liệu vào và ra động cơ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét