HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG TÍNH DIỆN TÍCH AREA (PLAN) MÁY TOÀN ĐẠC

Chương trình tính diện tích AREA cho phép sử dụng máy toàn đạc để  tính diện tích của một hình đa giác tạo bởi các điểm được nối với nhau bằng các đoạn thẳng. Các điểm có thể được đo, lựa chọn từ bộ nhớ hoặc vào từ bàn phím. Khi đã đo được từ ba điểm trở lên, diện tích diện tích của hính sẽ được tính toán hiển thị ngay trên màn hình.
máy toàn đạc

Vào chương trình      [ MENU ] ---> [ F1 ] ---> [ Page ] ---> [ F2 ] 
Các bước khai báo (Tương tự như chương trình đo ở trên)
b1- Khai báo tên công việc                F1 [ Set Job ]
b2- Khai báo trạm máy                      F2 [ Set Station ] 
b3- Khai báo điểm định hướng          F3 [ Set Orienstation ] 
Bắt đầu đo                                    F4 [ START] 
Nhấn phím  F4 [ START] để bắt đầu đo:
máy toàn đạc
Đặt tên điểm đo đầu tiên tại dòng PtId
Vào cao gương điểm này tại dòng hr.
Nhấn phím F3 [ ALL ] để tiến hành đo điểm đo thức nhất, máy sẽ tự động tăng số điểm đo, khi đo được từ 3 điểm trở đi máy sẽ báo diện tích tại dòng Area  ....m2 .
Khi muốn biết diện tích của một hình bằng cách nhấn vào phím F2 [ RESULT ] máy sẽ thông báo: Diện tích - Chu vi của hình đa giác đã được đo.

* Cũng có thể xác định diện tích từ các điểm đã có sẵn trong bộ nhớ của máy:
Tại màn hình đo MEASURE TO TARGET !
Nhấn phím F4 lật đến các lựa chọn ở vị trí F1 [ LIST ], vào tối thiểu 3 điểm trong danh sách để máy tính diện tích.
VD: Muốn tính diện tích hình đa giác từ các điểm A1, A6, A7, A9 đã có sẵn trong bộ nhớ của máy.
F1 [ LIST ] chọn điểm A1 ---> F4 [ OK ]
F1 [ LIST ] chọn điểm A6 ---> F4 [ OK ]
F1 [ LIST ] chọn điểm A7 ---> F4 [ OK ]
F1 [ LIST ] chọn điểm A3 ---> F4 [ OK ]
Máy sẽ tự động hiển thị diện tích khi vào được từ 3 điểm trở lên. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét