Giấy tờ pháp lý kinh doanh cá thể cần những gì ?

Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu khái niệm hộ kinh doanh:  Theo quy định tại Điều 52 Nghị định 43/2010 về đăng ký doanh nghiệp thì để đăng ký hộ kinh doanh: cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện Hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
Với những cá nhân kinh doanh hàng rong, kinh doanh muối, .. Thì không cần phải có giấy đăng ký kinh doanh.
Điều kiện để đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể: cá nhân là công dân Việt Nam có thể đăng ký kinh doanh hội kinh doanh. Cá nhân này đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Một nhóm người hoặc một hộ gia đình cũng có thể đăng ký kinh doanh loại hình doanh nghiệp hộ kinh doanh.


Dịch vụ thành lập giấy phép kinh doanh

Hồ sơ kinh doanh sau khi đã hoàn thành đầy đủ các giấy tờ sau sẽ được chuyển đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp Huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh:
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanhHộ kinh doanh. Mẫu giấy đề nghị được cung cấp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
Bản sao giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc đại diện hộ kinh doanh. Điền đầy đủ thông tin sau:
Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét