Lỗi vòng bi có sửa được không.

Trước hết, nên ghi lại các thông số kiểm tra vòng bi  khi tháo. Tiếp tục kiểm tra có hay không những hư hỏng bất thường đối với vòng giữ bi, bề mặt lắp lỗ trong vòng bi, bề mặt bi, bề mặt rãnh bi.
vòng bi
Sau đó, cần có một bản đánh giá về:
Mức độ hư hỏng vòng bi.
Sự làm việc của máy.
Mức độ quan trọng của máy.
Điều kiện vận hành.
Tần suất kiểm tra bảo dưỡng.
Nếu kiểm tra phát hiện vòng bi có những hư hỏng bất thường và cố gắng khắc phục.
Nếu khi kiểm tra phát hiện bất cứ hư hỏng nào mà thấy không thể sử dụng lại thì vòng bi cần phải thay mới.
Nứt hay vỡ vòng giữ bi, các viên bi và ca trong.
Sự tróc vảy của các viên bi hay rãnh lăn.
Bị xước, tạo vết khía trên các viên bi, tạo bề mặt gờ trên rãnh lăn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét