Sơ lượt về ngành "hot" kiến trúc cảnh quan.


Trong xây dựng ngày nay việc thiết kế cảnh quan rất quan trọng, điểm để đưa ra đánh giá công trình đó có vừa mắt người chủ xây dựng hay không. Trong thời buổi hiện nay ngành kiến trúc cảnh quan cũng có thể xem là một ngành “hot” hiện nay.
Trong khuôn khổ bài viết này sẽ giúp các bạn có những cái nhìn đầu tiên của ngành này, và có những phương phápluyện thi kiến trúc tốt nhất cho các kỳ thi sắp tới.Đầu tiên, chúng ta nên hiểu đúng về kiến trúc cảnh quan, chuyên ngành này thường bị mọi người hiểu lầm là chỉ liên quan đến thiết kế vườn và cảnh quan vườn.

Kiến trúc cảnh quan mang ý nghĩa rộng hơn như vậy, nó tham gia vào việc quy hoạch môi trường, thiết kế, quy hoạch đô thị…và tạo dựng môi trường sống cho con người và thiên nhiên.
 Chuyên ngành kiến trúc cảnh quan kết hợp tính đa dạng về mục tiêu và thể loại của đồ án thiết kế cảnh quan với sự biến đổi không ngừng của các điều kiện môi trường. Kiến trúc cảnh quan, có thể nói là một chuyên ngành rộng nhất liên quan đến việc xây dựng môi trường sống cho con người.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét