Những thủ tục trong dịch thuật hợp đồng kinh tế cho khách hàng

Trong kinh doanh điều người ta kỵ nhất là những bản hợp đồng không đầy đủ và chính xác dễ bị bóc mẽ nếu 2 bên kiện tụng.Vì vậy  dịch thuật công chứng ra đời để đáp ứng nhu cầu ký kết hợp đồng thương mại cho doanh nghiệp được minh bạch và chính xác hơn.

dich thuat cong chung hop dong kinh te

Về hình thức hợp đồng kinh tế, hiện nay pháp luật không quy định bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Tuy nhiên Luật Công chứng quy định: Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. Do vậy khi làm hợp đồng kinh tế các bên có thể công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. 
Thủ tục công chứng hợp đồng như sau: 
- Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây: 
+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu; 
+ Dự thảo hợp đồng kinh tế (nếu có); 
+ Bản sao giấy tờ tuỳ thân, giấy tờ về pháp nhân; 
+ Bản sao giấy tờ về đối tượng hợp đồng; 
+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. 

dich thuat uy tin chuyen nghiep

Bản sao như nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu. 
- Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng. 
- Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe doạ, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi ngờ đối tượng của hợp đồng, giao dịch là không có thật thì công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng. 
- Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng, giao dịch; nếu trong dự thảo hợp đồng, giao dịch có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng, giao dịch không phù hợp với thực tế thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng. 
- Các bên tự đọc lại dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Người yêu cầu công chứng phải ký vào văn bản công chứng trước mặt công chứng viên. 
- Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét